Privacy

Uiteraard respecteren wij uw privacy, zoals we altijd al deden en zullen blijven doen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van zorg van een uitstekende kwaliteit op een zo persoonlijk mogelijke wijze.
Wat wij precies met uw gegevens doen (en wat niet) daarover informeren wij u graag persoonlijk.
Mocht u vragen hebben over uw privacy, dan staan wij u graag te woord.

Of course, we respect your privacy, as we always did and will continue to do so.
We will process your personal data for the provision of care of excellent quality at the most personal way possible.
What we exactly do with your data (and what not) you will be informed by us personally.
If you have any questions regarding your privacy, we are happy to help.